[english]

КАТЕДРА / ЦЕНТРИ

У оквиру катедре за ХМЕС постоји:

  • Центар за ХМЕС
     

  • Део Центра за обновљиве изворе енергије (ЦОБИЗЕ).

 

У саставу ових Центара налазе се три лабораторије. Лабораторије су опремљене великим бројем инсталација са припадајућом мерном опремом на којима се врше: научно-стручна испитивања, вежбе студената, израда докторских дисертација.

 

Катедра поседује и две CNC машине: