[english]

КАТЕДРА / ЦЕНТРИ


Лабораторија за пумпе, хидрауличне турбине, преноснике и хидромашинску опрему

Лабораторија поседује следеће инсталације: Инсталација за испитивање енергетских и кавитацијских карактеристика модела турбина (Франсисових, Капланових, Цевних), малих хидроелектрана и хидромашинске опреме, Инсталација за испитивање Пелтонових турбина, Постројење за изучавање кавитацијских појава у пумпама и на хидропрофилима са могућношћу визуализације кавитацијских појава, Инсталација за испитивање модела турбина и турбомашина ваздухом, Инсталација за испитивање пумпи већих снага (до 30KW), Инсталација за испитивање пумпи мањих снага, Едукативно показно постројење за испитивање пумпи, Опитна инсталација за испитивање карактеристика затварача водом пречника до D=300 mm, Опитна инсталација за испитивање карактеристика малих затварача водом пречника до D=60 mm, Опитна инсталација за испитивање карактеристика затварача ваздухом, Опитна инсталација за еталонирање протокомера запреминском методом, испитивање пумпи и хидромашинске опреме.

  • Инсталација за испитивање енергетских и кавитацијских карактеристика модела турбина (Франсисових, Капланових, Цевних), малих хидроелектрана и хидромашинске опреме

energ. isp. modela turbina1   energ. isp. modela turbina2

 

  • Инсталација за испитивање Пелтонових турбина

isp. pelton turbina

 

  • Постројење за изучавање кавитацијских појава у пумпама и на хидропрофилима са могућношћу визуализације кавитацијских појава

 

 

  • Едукативно показно постројење за испитивање пумпи

 

 

  • Постројење за еталонирање протокомера запреминском методом, испитивање пумпи и хидромашинске опреме

 

  • Постројење за еталонирање протокомера запреминском методом до 56 l/s

 

 

Остале лабораторије: