[english]

КАТЕДРА / ПРОЈЕКТИ

Катедра је до сада имала већи број пројеката Министарства науке, а најзначајнији су:

2008.-2010.
Пројекат у оквиру Националног инвестиционог плана Републике Србије: “Национална лабораторија за енергетику, екологију и еталонирање”, шифра: 10900610, од 2008. год. Подржан од стране Министарства рударства и енергетике и Министарсва за национални инвестициони план, Републике Србије

2008.-2010.
"Развој и примена интегралних математичко – експерименталних метода модалне анализe и структурне модификације у оптимизацији динамичког понашања система слободних и међусобно повезаних ротирајућих лопатица". Научни пројекат технолошког развоја ев. број 18022 Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије, руководилац пројекта проф. др Мирослав Бенишек.

2007.-2008.
"Реверзибилни млазни аксијални вентилатор за одржавање еколошких услова у ауто тунелима". Научни пројекат бр. 451-01-2960/2006-85 Министарство науке Републике Србије, руководилац пројекта проф. др Мирослав Бенишек.

2003.-2006.
"Мале хидроелектране са Банки турбинама за проижзводњу електричне енергије и директне везе са пумпним системима". Научни пројекат ЕЕ718-1020B Министарства за науку и технилогије Републике Србије, руководилац пројекта проф. др Милош Недељковић.

2003.-2006.
"Мале хидроелектране са цевним турбинама за производњу електричне енергије и директне везе са пумпним системима". Научни пројекат ЕЕ719-1019B Министарства за науку и технологије Републике Србије, руководилац пројекта проф. др Мирослав Бенишек.

1998.-2001.
"Развијање и освајање до нивоа индустријског прототипа цевне турбине (CT) снаге до 10 MW за мале хидроелектране за уградњу у водотокове река". Стратешки истраживачко-технолошки пројекат из програма технолошког развоја пријављен код Министарства за науку и технологију Републике Србије под бр.S.2.06.16.0159, руководилац пројекта проф. др Мирослав Бенишек.

1996.-1997.
"Побољшање перформанси рада хидроенергетских и термоенергетских постројења".Истраживачки пројекат пријављен код Фонда за технолошки развој под бр.S.2.06.21.142, руководилац пројекта проф. др Александар Гајић.

1991.-1995.
"
Истраживање, развој и освајање хидраулике цевних турбина у циљу производње у Србији". Истраживачки пројекат пријављен код Фонда за технолошки развој под бр.S.2.0218, руководилац пројекта проф. др Мирослав Бенишек.

1986.-1990.
"Развој енергетских машина и постројења. Под-пројекат: истраживање и развој опреме за мале хидроелектране и хидромашинске опреме". Истраживачки пројекат пријављен код Републичке заједнице за науку под бр.2.108, руководилац под-пројекта в. проф. др Мирослав Бенишек.

1986.-1990.
"Развој процеса и постројења процесне техике. Под-пројекат: Комплексна истраживања могућности коришћења пластичних материјала за производе вишег технолошког нивоа са главним усмерењем на развој пластичних вентилатора". Истраживачки пројекат пријављен код Републичке заједнице за науку под бр.2.101, руководилац под-пројекта в. проф. др Мирослав Бенишек. ".

1978.-1980.
"Истраживање метода аутоматског мерења и обраде мерних података на великим хидроенергетским системима". Научно истраживачки пројекат РЗНС, руководилац проф. др Иво Вушковић.