[english]

КАТЕДРА / ПРОИЗВОДИ

Катедра за ХМЕС је одувек тежила да своја истраживања усмери ка практичном циљу, и то је реализовала у сарадњи са индустријом.

Неке од важнијих реализованих производа и технологија су:

 • Модел Банки Турбине снаге 25 KW

     Банки1                Банки2

 

 • Модел цевне турбине снаге 15 KW

     Цевна1.jpg                Цевна2.jpg

 

 • Модел Франсисове и Капланове турбине за мале хидроелектране

     Каплан                Каплан

 

 • Реверзибилни млазни аксијални вентилатор

     Млазни аксијални вентилатор1                Млазни аксијални вентилатор2   

 

 • Радијални, аксијални и кровни вентилатори

Кровни вентилатор

 

 • Сонде за одређивање дводимензионалних и тродимензионалних поља брзина

 

Остварена је сарадња са следећим организацијама и електропривредом:

 • Електропривреда Србије - ЕПС

 • Нафтна индустрија Србије - НИС

 • ЈП Београдски водовод и канализација

 • Прва Петолетка, Трстеник

 • Холдинг Гоша-ФОМ, С. Паланка

 • РТБ-ФОД, Бор

 • Корпорација ИЛР, Београд;

 • Јанко Лисјак, Београд

 • Фабрика пумпи Јастребац, Ниш

 • Занус, Ваљево

 • Милан Благојевић, Лучани

 • Север, Суботица

 • Минел Котлоградња, Београд

 • МИН, Ниш

 • Прва Искра, Барич

 • и остали...