[english]

НАСТАВА / ПУБЛИКАЦИЈЕ

 • Скрипта предавања из предмета Хидрауличне турбине.

 • Крсмановић Љ., Гајић А.: Турбомашине – Вентилатори, Машински факултет, Београд, 2000.

 • Бенишек, М.: Хидрауличне турбине, Машински факултет, Београд, 1998.

 • Крсмановић, Љ., Гајић А.: Турбомашине – Хидродинамички преносници снаге, Универзитет у Београду, 1998.

 • Бенишек М., Недељковић М., Килибарда Р., Герасимовић Д.: Техника мерења. Збирка задатака из струјно-теничких мерења, Машински факултет, Београд 1996.

 • Крсмановић Љ., Гајић А.: Турбомашине – Пумпе, Машински факултет, Београд, 1996.

 • Протић З., Недељковић М.: Пумпе и вентилатори, Проблеми, решења, теорија, Машински факултет, Београд, 1995.

 • Гајић А., Пејовић С.: Турбомашине - Илустративни и испитни задаци, Машински факултет, Београд, 1993..

 • Крсмановић Љ., Гајић А.: Турбомашине. Теоријске основе, Машински факултет, Београд, 1992.

 • Вушковић И.: Основе технике мерења, Машински факултет, Београд, 1977.

 • Обрадовић Н.: Турбокомпресори, 2. Машински факултет, Београд, 1974.

 • Вушковић И., Бенишек М.: Инжењерско машински приручник, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

 • Обрадовић Н.: Аксијални компресори, Научна књига, Београд, 1959.