[english]

КАТЕДРА / ЦЕНТРИ


Лабораторија за струјнотехничка мерења и моделска испитивања

Лабораторија поседује следеће инсталације: Инсталација за испитивање климатизационих канала и прелазних каналских делова, Инсталација за еталонирање манометара, Постројење за еталонирање сонди за мерење брзина и притисака, Постројење за изучавање вихорних струјања у правим цевима, Инсталација за еталонирање протокомера запреминском методом, Универзална инсталација за испитивање уређаја и струјних машина.

  • Инсталација за еталонирање манометара

 r0300031               

     

  • Постројење за еталонирање сонди за мерење брзина и притисака

 etaloniranje sondi1               etaloniranje sondi2

     

  • Постројење за изучавање вихорних струјања у правим цевима

vihor u pravim cevima1               PIVs

     

  • Стерео и микро ПИВ систем (Particle Image Velocimetry)

vihor u pravim cevima1               vihor u pravim cevima2

     

  • Инсталација са трокомпонентним ЛДА (Ласер Доплер анемометар) системом

vihor u pravim cevima1               vihor u pravim cevima2

 

 

 

Остале лабораторије: