[english]

КАТЕДРА / ХИДРОЕНЕРГОЛАБ

Лабораторија ХидроЕнергоЛаб је акредитована лабораторија од стране Акредитационог тела Србије, за испитивање пумпи и вентилатора.

  • Сертификат о акредитацији (pdf)


  • Обим акредитације (pdf)